El nuevo avance de Yofukashi no Uta protagoniza Akira Asai