Tensai Ouji no Akaji Kokka Saisei Jutsu – Ninym Ralei inspira una encantadora dakimakura